HR + marketingcommunicatie = resultaat

HR van de toekomst draagt bij aan de business
met marketingcommunicatie-inzichten

Hoe toekomstbestendig vind je de manier waarop de HR-taken in jouw organisatie worden aangepakt?

Wat de personeelsfunctionaris wilde

De personeelsfunctionaris die de traditionele manier van HR bedrijft, geeft vooral aandacht aan regels en veiligheid. De administratie is volgens het boekje en alle mogelijke processen worden zoveel mogelijk dichtgetimmerd om te proberen bedrijfsrisico’s te vermijden. Afspraken moeten op papier staan, er zijn formulieren voor elke handeling, handtekeningen leggen alles vast wat los zit.

Wat de HR manager roept

De HR manager van deze huidige tijd wordt aangespoord om vooral te letten op cijfers. Hij of zij zit graag aan tafel bij het MT of de directie en moet daar met harde resultaten komen. De taal van de business praten: in percentages, cijfers en e-solutions. Minimaal x procent medewerkers in de flexibele schil, verlaging van het verzuimpercentage van 4,1% naar 3,5%, zo veel mogelijk vermijden van personeelskosten. Gestandaardiseerde sollicitaties en een dashboard met vakantieaanvragen maken alle processen zo efficiënt mogelijk.

Wat de toekomstbestendige HR aanpakker voor elkaar krijgt

Voor de toekomst is er nog geen lekker bekkende, algemeen geaccepteerde HR-functietitel. Maar wat organisaties vragen, waar ze om zitten te springen, zijn business partners die ze helpen om met hun teams en medewerkers de doelen van de organisatie te bereiken. Die doelen bereik je door met zijn allen waar te maken waar de organisatie voor staat. Hoe duidelijk weet je waar jouw organisatie voor staat? Waarom doe je wat je doet? Hoe doe je dat? En wat zet je daarmee neer?

De inspirerende Tedtalk van Simon Sinek raakt een snaar. Wat zijn betoog je als organisatie brengt is het definiëren van waar je als organisatie voor staat. Wat is je merk? En als je de benadering van je HR, van strategie en beleid tot praktische uitvoering, precies daarop baseert, dan draag je pas echt bij aan de business. Het einddoel dat je aandacht verdient is niet dat wat je níet wil bereiken (risico’s en kosten) maar dat wat je samen juist wel wil bereiken (je merk waarmaken).

Zo’n benadering vanuit het merk ligt dicht bij de expertise van marketingcommunicatie. De succesvolle HR business partner van de toekomst kijkt daarom met een marketingblik, een communicatiebril en een neus voor pr. Natuurlijk moet de administratie verantwoord zijn en moeten de cijfers kloppen. Maar ze zijn niet het einddoel dat je voor ogen wil hebben. Dat einddoel is concreet bijdragen aan het succes van de organisatie. En dat doe je met het merk als basis.

Als je het HR-vak combineert met marketing- en communicatie-expertise, behaal je echte resultaten voor de organisatie.

Welke inspiratie en verbeteringen vind je daar dan, bij marketing, communicatie en PR? Ik heb een berg ideeën waar ik je graag meer over vertel in deze blogs. Lees mee en vertel me wat je ervan vindt, wat je nog mist, waar je het misschien totaal niet mee eens bent – of juist wel.

 

Interessant? Dan wil je mijn volgende bijdrage wellicht ook lezen:
Zijn jullie sollicitanten al merkambassadeurs?

En een stuk praktische toepassing van deze visie:
Verbeter je communicatie met sollicitanten in 5 stappen.

Lees ook:
Tradities in HR: fris ze lekker op